Menu:

Přidělení nového bydlení klientce

6.4.2015

Prideleni-noveho-bydleni-klientce-PO1040-7025388.pngKlientka našeho Občanského sdružení dětí a mládeže v Broumově požádala pracovnici v sociálních službách o pomoc při přidělení vhodného bytu Městem Broumov, kde měla již více jak jeden rok žádost o byt. V minulé době již byla paní XY nájemnicí bytu Města Broumova a nikdy nebyl shledán žádný problém v užívání bytu, s jeho úhradou, úklidem nebo udržováním naprostého pořádku v domě i před domem. Vůči Městu Broumov nemá paní X.Y. v současné době žádné pohledávky a neměla ani v minulosti. Naše klientka průběžně urgovala svoji žádost o byt na odboru Správy majetku města, plnila a dodržovala sjednané termíny určené úřednicemi, ale přesto se jí nedostávalo kladné odpovědi. Žadatelka o byt byla neustále v pořadníku odsunována a nebral se ohled ani na rodinnou situaci, kdy v bytě s uživatelkou bydlí ještě dospělá dcera a roční vnuk.

Paní X.Y. navštívila naše OS a to v situaci, kdy se stala bezradnou a psychicky vyčerpanou z neustálého odmítání úřednicí odboru Správy majetku města a začala mít pocit beznaděje a bezradnosti. Při našem prvním setkání nám přiblížila stav současně užívaného bytu, a proč byt již nadále nemůže užívat. Celkový stav bytu měla zdokumentovaný na fotografiích v mobilním telefonu. Pracovnice v sociální péči se rozhodla téměř neobyvatelný byt navštívit společně s jeho nájemnicí a posoudit osobně pravdivost uvedeného stavu. Při vstupu do bytu bylo ihned jasné, že není vše v pořádku. V bytě byla cítit plíseň, která se nejvíce objevovala okolo oken a za nábytkem. Byt byl studený (byt nad sklepem) a přestože se neustále větralo i topilo, plíseň se objevovala celoročně a s velkou intenzitou. Paní X.Y. opakovaně navštěvovala vlastníka domu, aby na vlastní oči viděl, že v takovém vlhkém bytě se nedá bydlet. Nikdy nepřišel a neslyšel ani na prosby, snížit nájemné za užívání bytu. Nájemnice mu tedy za takto neobyvatelný byt stále platila nájemné v plné výši.

Pracovnice v sociální péči usoudila, že pomoc klientce je nevyhnutelná a ona se musí co nejdříve z bytu přestěhovat do bytu zdravotně nezávadného a do bytu, který nebude ohrožovat ve vývoji ročního chlapce. Bylo tedy nutné navštívit společně odbor Správy majetku města a získat bližší informace od úředníků, proč stále není vyhověno paní X.Y. při přidělení vhodného bytu.

Město Broumov, odbor Správy majetku města eviduje seznam uchazečů (dle data podání žádosti) a o přidělení volných bytů rozhoduje 1x za měsíc bytová komise, která je poradním orgánem Rady města B. Je tedy na bytové komisi a příslušné úřednici, aby vybrala dle nutnosti vhodného uchazeče. Na úřadě bylo také zjištěno, že se u paní X.Y. nebyl nikdo z pracovníků podívat, aby zjistil, že její stálé urgence jsou odůvodněné a že opravdu žije v nedůstojném bytě. Klientka toto jednání považovala za neadekvátní a nepochopitelné, protože znala případy rodin, které z daleka nebydlely v tak vlhkém a plesnivém bytě a bytová komise jejich žádosti vyhověla.

V rámci řešení situace jsme tedy navštívily vedoucí příslušného odboru, abychom referovaly, že daný postup v tomto případě se nám nelíbí a není řádně odůvodněn. Domluvena byla další schůzka s vedoucí odboru Správy majetku města, kde úřednice vysvětlila postup při přidělování městských bytů, za jakých podmínek se přidělují a jak pracuje bytová komise. Toto jednání, které se mělo již uskutečnit dávno, umožnilo paní X.Y. nahlédnout a pochopit princip evidence bytů a výběr vhodných žadatelů o byt. Při odchodu z kanceláře vedoucí příslušného odboru nám přislíbila, že žádost o byt p. X.Y. bude zařazena do nejbližší bytové komise, jelikož se má uvolnit vhodný byt v blízkosti současného bydliště paní X.Y. Tento návrh byl pro nás uspokojující a nezbývalo, než čekat.

Po 14 dnech od naší poslední návštěvy na Městě Broumov, dostala paní X.Y. písemné vyrozumění, ve kterém jí bylo sděleno rozhodnutí bytové komise o přidělení bytu, o kterém mluvila úřednice v kanceláři odboru Správy majetku města. Postup byl sice jiný, než jsme očekávaly, jelikož se rozhodlo o přidělení bytu, který před rozhodnutím bytové komise paní X.Y. neviděla a nebyl jí dán prostor k vyjádření. Pracovnice v sociálních službách a klientka šly opět na Město B., odbor Správy majetku města, aby jim byl byt ukázán a v případě souhlasu i řádně předán včetně klíčů od bytu. Bytový technik si s námi domluvil schůzku na následující den a my přišly do přiděleného bytu. Následně jsme chtěly vidět i prostory, které náleží k užívání bytu a nejsou jeho součástí, od kdy by žadatelka sepsala platnou nájemní smlouvu a jaká je výše nájemného. Vše nám bylo předvedeno a vysvětleno, ale nás upoutala obytná místností, kde ze stropu nebezpečně trčely dráty elektrického vedení. Bytový technik nás ubezpečoval, že to nespadá pod velkou závadu a že se jedná o dráty k připojení lustru. S tímto tvrzením jsme nemohly souhlasit, ale nejsme odbornice. Byt i ostatní prostory patřící k bytu paní X.Y. vyhovovaly, byt se nacházel v prvním patře domu, byl suchý slunný a splňoval její očekávání. Protokol o převzetí bytu klientka nepodepsala, jelikož stále nebylo zřejmé, že elektrické vedení v jedné z místností je v přádku, že se nejedná o závadu, která by znemožnila připojení žadatelky k elektrickému vedení a k připojení hodin.

S paní X.Y. byla pracovnice v sociálních službách ve stálém kontaktu, tudíž věděla, že nedošlo k vyřešení shledané závady v bytě a k vyjádření bytového technika o sjednání nápravy. Po telefonickém hovoru nám bylo sděleno, že se k tomuto případu ještě nedostal. Toto vyjádření nebylo správné, protože klienta měla uzavřít za osm dní nájemní smlouvu a začít řádně platit nájemné. Času tedy bylo málo a paní X.Y. také počítala s tím, že bude mít časový prostor i pro vymalování celého bytu. Uplynuly další dva dny a nikdo se paní X.Y. z Města Broumov neozval. Nezbývalo, než začít jednat a celou situaci urychlit. Pracovnice v sociálních službách došla se svojí klientkou na pobočku oprav elektrického vedení a požádaly o přezkoumání elektřiny v příslušném bytě. Přesto, že paní musela zaplatit svými finančními prostředky revizi, výsledek byl neuspokojivý. Revizor opravdu potvrdil, že dráty, které nebezpečně zasahovaly do místnosti, jsou i příčinou nepřipojení bytu k elektrickému vedení. Výsledek šetření nám byl dán písemně a zároveň tímto dokladem jsme přesvědčily bytového technika na odboru Správy majetku města, že tato situace vyžadovala daleko větší zapojení, důslednost a iniciativu. Úředníci uznali svoji chybu, byt se opravil na náklady vlastníka a klientka se mohla spokojeně přestěhovat. Opravený byt a připravený k bydlení byl velkou motivací pro klientku, která s velkou radostí si nově vybavila a zařídila vysněný byt.

Pracovnice v sociálních službách a její podpora pomohla vyřešit naší klientce životní situaci. Spokojená paní X.Y. nastěhovala do nového bytu, ve kterém spokojeně bydlí se svojí dcerou a malým vnukem. Vedle toho se naučila, jak postupovat adekvátní cestou k dosažení cíle, jak jednat s úředníky ke spokojenosti obou stran, jak reagovat v daných situacích a jaké tiskopisy jsou nutné vyplnit k vyhovění její žádosti. Klientka byla velmi spokojená s výsledkem naší společné práce a i my jsme byli rádi, že naše pomoc byla úspěšná.

Rádi se s klientkou opět setkáme a přátelsky pohovoříme v jejím novém bytě. Jsme zváni.

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás