Menu:


Zápis do MŠ pro školní rok 2023/2024

 

    Důležité informace k zápisu do MŠ 

Vážení rodiče a zákonní zástupci budoucích žáčků mateřské školy, 

připravili jsme pro vás souhrnné informace a postup, jak vaše dítko zapsat do naší mateřské školy. Jsme moc rádi, že jste si vybrali právě naši mateřskou školu. 

V letošním školním roce proběhne opět klasický zápis přímo v mateřské škole, ale zároveň máte možnost využít všech ostatních bezkontaktních způsobů zápisu, jako jsou: e-mail s elektronickým podpisem, pošta, osobní doručení do MŠ nebo osobní doručení do schránky školy.

Zápis dětí k předškolnímu vzdělávání je povinný pro děti, které dovrší věku 5 let nejpozději k 31. 08. 2023 a nejsou dosud k předškolnímu vzdělávání zapsány. 

                   

 • Kapacita MŠ:                                           28                                              
 • Počet volných míst od 01. 09. 2023:     12      

 

     Termín zápisu

 • 4. 05. 2023 (od 15:00 do 17:00 h) - klasickou formou s přítomností dětí a zákonných zástupců na adrese Třída Soukenická 16, 550 01 Broumov (Komunitní centrum Začít spolu)
 • 02. 05. - 8. 05. 2023 - bezkontaktně - možnost doručení žádosti o přijetí ke vzdělávání a doručení všech potřebných dokumentů  

 

Podklady k zápisu

a) Přihláška dítěte k zápisu

b) Žádost o přijetí dítěte do MŠ

c) Přihláška ke stravování v MŠ

d) rodný list dítěte (prostá kopie, scan, foto) / u cizinců pas dítěte

e) doložení řádného očkování dítěte

 1. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.
 2. Jako doklad o očkování předloží zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy potvrzení od dětského ošetřujícího lékaře (ne kopii očkovacího průkazu).
 3. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání.

f) místo trvalého pobytu

 1. Místo trvalého pobytu dítěte u spádových dětí ověří ředitel školy na obecním úřadě, který vede evidenci obyvatel.
 2. Místo trvalého pobytu dítěte u nespádových dětí se ověří čestným prohlášení rodiče. 
 
 

Výsledky přijímacího řízení 

 • Rozhodnutí budou připravena  v průběhu měsíce května

Ředitelka MŠ Začít spolu v Broumově, rozhoduje o přijetí podle ustanovení §34 odst. 3 a 4, §165 odst. 2, písm. b) zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb. (správní řád), v platném znění.

 • Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na webových stránkách školy.
 • Rozhodnutí o přijetí je možné si vyzvednout osobně (po předchozí domluvě) přímo v kanceláři ředitelky  na adrese:  Třída Soukenická 16, Broumov

 Pro bližší informace ohledně přijímacího řízení věnujte prosím v těchto dnech pozornost vašemu e-mailu, který jste mateřské škole poskytli ke komunikace s vámi.

 

 

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás