Menu:

 

evropsk_unie.png      

 

                                     Komunitní klub Začít spolu

               CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0011949

 

Projekt je koncipován jako návazná podpora sociálně vyloučených rodin s dětmi v Broumově a v okolí, které řeší dlouhodobě problémy zejména v oblasti nezaměstnanosti,
bydlení, výchovných problémů dětí, finanční negramotnosti, drog aj. Jedná se o klienty, kteří jsou ve spolupráci se Začít spolu z.s. Z kontaktu ovšem vyplývá, že potřebují k pozitivní změně i pro prevenci problémů další služby nad rámec SASRD, které bychom jim chtěli poskytnout v Komunitním klubu, o jehož podporu usilujeme.

 

Cílem projektu je poskytování komplexních odborných služeb (psycholog, etoped, vzdělávání, sociálně integrační programy) přibližně 60 sociálně vyloučeným rodinám s dětmi v Broumově, a to formou ucelené a intenzivní práce s celou rodinou. Prostřednictvím projektu bude dosaženo stabilizace a pozitivních změn v těchto rodinách, budou omezeny či odstraněny sociálně patologické jevy, které se negativně odráží na všech členech takových rodin. Cíle bude dosaženo především prostřednictvím práce zkušeného sociálního pracovníka v Komunitním klubu, který bude aktivně rodiny ve vyloučených lokalitách vyhledávat, bude v rodinách jejich konkrétní situaci monitorovat, podporovat klienty ve formulování zakázky a koordinovat návaznou pomoc. 

 Doba realizace: 1.1.2020 -  31.12.2022

 publicita.pdf

 

 

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás