Menu:

Snížení pohledávky klientce XY

04.09.2015 14:28
Obrázek

Snížení pohledávky klientce XY

Klientka XY, která velmi často využívá nabízených sociálních služeb našeho Občanského sdružení dětí a mládeže v Broumově, navštívila opět naší kancelář a se slzami v očích prosila o pomoc. Důvodem úzkosti, strachu a psychického rozpoložení byla doručená výzva od Českého telekomunikačního úřadu v Hradci Králové o zahájení správního řízení, které jako příslušný správní orgán podal proti klientce XY. Klientka XY donesla do naší kanceláře vyrozumění, ve kterém ji sdělují, že v roce 2012 nezaplatila několik měsíců vyúčtování plateb za užívání mobilního čísla, ze kterého se telefonovalo. Navrhovatelem byl T-Mobile Czech Republic a.s. Praha, kterou předal pohledávku k vymáhání ČTÚ        (Český telekomunikační úřad HK).
Dlužná částka, která byla uvedena ve vyrozumění, byla jednoznačně alarmující. Včetně provolaných peněz, zde bylo nutno zaplatit správní poplatek, náklady právního zastoupení a náklady správního řízení. Celková dlužná částka se tedy dostala na 9 260,-Kč. Na uvedenou dlužnou částku jí nedosahoval ani měsíční starobní důchod a to bylo potřeba ještě zaplatit nájemné se službami a další dvě dlužné částky pro GE Money Bank v Broumově. Na stravu, hygienu a nutné výdaje na péči nemocného vnuka již nezbyly žádné finance. Výše uvedený dluh byl splatný okamžitě, jelikož klientka XY donesla výzvu do naší kanceláře až 8 dní po jejím doručení.
Klienta XY je postarší žena, žije z nízkého starobního důchodu a ještě intenzivně pečuje o dospělého vnuka, který je tělesně postižený. Po smrti svého manžela, který jí byl velkou oporou a zajišťoval chod celé rodiny, stal se život pro klientku velice náročný.  Manžel pečlivě hospodařil s penězi, vždy měl oddělené finance na stravu, nájem, půjčku i na zajištění péče o vnuka    ( pomůcky, oděv, lékař, atd. ). Klientka XY tuto starost zcela nechávala na svém manželovi a tím i ztratila přehled o tom, co se musí každý měsíc pravidelně platit a na co se nesmí zapomenout. Předčasným odchodem manžela byla klientka následně zcela ve svém životě ztracená. Ocitla se bez peněz, nevěděla, co je nutné poplatit a o co se ihned postarat. Ke všem starostem jí doma zůstal dospělý mladý muž, její vnuk, který vyžadoval zvláštní režim a odbornou péči, kterou vždy zajišťoval její zesnulý manžel. Peníze nebyli, starobní důchod byl velmi nízký a invalidní důchod jejího vnuka stačil tak akorát na jeho péči. Klientka XY se tedy zadlužila, ale nehradila své pohledávky. Uvedený dluh od ČTÚ byl jedním z těch, které nesplnila a protelefonované peníze neuhradila.
Nastala situace, kdy se muselo začít ihned jednat, vstoupit do jednání s navrhovatelem a oznámit mu, že klientka XY bere na vědomí svoji pohledávku a hodlá prostřednictvím naší kanceláře vše řešit a dohodnout se na způsobu jejího zaplacení. Sociální pracovnice napsala okamžitě odpověď na výzvu k zaplacení pohledávky a žádala o možnost splácení nebo odložení zaplacení celé částky. Nutné bylo, okamžitě vstoupit do kontaktu s navrhovatelem telefonickou cestou, případně zajet osobně s klientkou do Hradce Králové. Sociální pracovnice si našla na internetových stránkách přímý kontakt na příslušného pracovníka, který měl tuto kauzu s klientkou XY řešit a s jejím souhlasem vstoupila ihned do jednání. Zaplatit celou pohledávku najednou nepřipadalo v úvahu a bylo nutné dohodnout splátkový kalendář nebo přesvědčit navrhovatele, aby po tak dlouhé době a s přihlédnutím na nízký příjem klientky, odečetl ostatní vypočítané náklady k samotnému dluhu. Nebylo vůbec jednoduché, vysvětlit danou situaci a jednoduchý styl života klientky JUDr. MM, který zastupoval navrhovatele a rozhodně chtěl zaplatit pohledávku v plné výši a ihned. Po několika zaslaných písemnostech a telefonátech s JUDr. MM i pracovnicí ČTÚ, se podařilo naší pracovnici v sociálních službách zpět vzetí části návrhu dluhu, kdy bylo povoleno a následně nařízeno zastavení vymáhání správního poplatku, nákladů právního zastoupení a nákladů správního řízení. Navrhovatel následně informoval správní orgán, že bere podle ustanovení § 45 odst. 4 správního řádu svůj návrh zpět a žádá o zaplacení pouze částky 1 292,-Kč, která byla protelefonována.
Klientka XY byla účastna všech  jednání, uvědomovala si důležitost řešit jednotlivé problémy. S výsledkem naší společné práce byla maximálně spokojená, ale hlavně šťastná, že z původně uvedené dlužné částky ve výši 9 260,-Kč, se podařilo ušetřit 7 968,-Kč.
Úspěch se dostavil, práce naší kanceláře nebyla zbytečná, klientka XY měla nesmírnou radost a my všichni jsme měli dobrý pocit z toho, že jsme pomohli člověku, který to potřeboval. Naší klientku jsme následně poučili o tom, že každá obyčejná obálka nebo  ,,oproužkovaná“, která se ocitne v její poštovní schránce je důležitá, obsahuje neodkladné informace a my jsme tu proto, abychom je společně řešili. Nevyplácí se před problémy utíkat!
Domluvili jsme si pravidelné schůzky, na které dochází. Sama vyvinula iniciativu a požádala nás o soupis všech pohledávek s termíny jejich plnění. Každý měsíc přijde a ukazuje nám jak plní stanovené úkoly a cíle.
  Zobrazit všechny články ... 

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás