Menu:

Taneční soubor Začít spolu

Základní cíl programu je tedy zlepšení života a udržení romských tradic, které nejsou již ani v samotné komunitě dodržovány. Domníváme se, že je důležité, aby každá národnost znala a vážila si svých tradic, které obohacují člověka, předávají mu odkaz z minulosti a mnohdy mají poselství identity.

Nedílnou součástí prezentace tanečního souboru je výměna informací a vytváření přátelských vazeb s ostatními účastníky vedoucí ke sblížení, poznání, podpoře sebevzdělávání, přispění k rozvoji klíčových kompetencí a poznání jiných kultur.

Cílovou skupinou jsou děti, mládež a jejich rodiče z romské komunity a majority.   


Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás