Menu:

Projekt předškolní vzdělávání DEN ZEMĚ

9.5.2014

Mezinárodní Den Země je nejdůležitější svátek, který se váže k ochraně životního prostředí. Připadá na 22. dubna a slaví se po celém světě. I naše "školička" se aktivně zúčastnila dne Země. Děti se zapojily do úklidu hřiště.

Celou akci zorganizovlo o.s. Stromodění.

https://www.facebook.com/pages/Stromod%C4%9Bn%C3%AD/100616516712930

Naše poslání

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi jsou ambulantní a terénní služby poskytované rodině s dítětem, u kterého existují rizika ohrožení jeho vývoje, nebo je jeho vývoj ohrožen v důsledku dopadů dlouhodobě obtížné sociální situace, kterou rodiče nedokážou sami bez pomoci překonat.

 

footer-logo.png

Kontaktujte nás